Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
https://sem.gelisim.edu.tr/

Misyon-Vizyon

Misyon-Vizyon

Misyon-Vizyon

VİZYONUMUZ

Ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmeleri takip ederek eğitim ihtiyacı duyulan sosyal, bilimsel, kültürel, ekonomik ve teknolojik alanlarda kaliteli ve verimli içerikleri sunarak yetişmiş insan gücüne katkıda bulunmak, öte yandan sektörün gereksinim duyduğu nitelikli iş gücüne yüksek kalitede öğrenme çözümleri ve fırsatları sunarak meslekle ilgili bilgi ve beceri düzeyini yükseltmek ve/veya yeni mesleki beceriler kazandırmak, eğitim alanlarının çeşitliliği ile her eğitim düzeyinden bireylerin hayat boyu gelişim süreçlerine katkıda bulunan yenilikçi ve lider bir eğitim merkezi olmak.
 

MİSYONUMUZ

Toplumun her yaş ve kesiminin kişisel ve kurumsal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla, çağın gereklerini ve insana dair sürekli değişim gösteren ihtiyaçları tespit ederek bu ihtiyaçlara cevap verecek yüksek katma değerli eğitimlerde İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin “gelişme”yi ilke edinmiş akademik kadrosunun ve alanında uzman eğitmenlerin deneyimlerini teknolojik yenilikler ile destekleyerek güncel, yenilikçi ve kaliteli eğitim programları hazırlamak, geliştirmek, bunları ulusal ve uluslararası düzeyde bireylere, kamu kurum ve kuruluşlarına, özel sektör çalışanlarına sunarak toplumumuzun ve ülkemizin gelişimine katkı sağlamaktır.