Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

İş Uyuşmazlıkları Nitelikli Hesaplamalar

İş Uyuşmazlıkları Nitelikli Hesaplamalar

İş uyuşmazlıklarında işverenlerin, işveren vekillerinin ve işçilerin hak, yetki, yükümlülük ve sorumlulukları hakkında yargıtay kararları dışında teorik ve pratik bakımdan bilgi edinilmesi, borçlarının ve alacaklarının hesaplanması ve ilgili diğer hususların öğrenilmesi amaçlanmaktadır.

Eğitim Tarihi

20 Mart 2020 - 22 Mart 2020

Eğitim Yeri

MERKEZ

Eğitim Süresi

10:00 - 18:00

Eğitim Ücreti

₺ 1200

Eğitim Detayları

Eğitimin Süresi ve Kazanımları 

Bilirkişilik yapılabilmesi için gerekli teorik ve pratik bilgiler elde edilecektir. Alacakların hesaplanması hakkında uygulama bilgisi edinilecektir. Güncel yargı kararları hakkında bilgi sahibi olunacaktır. Bilirkişilik yapabilmek için gerekli olan katılım belgesi alınacaktır.


Eğitim Tarih ve Saati


Grup oluşturulduğunda tarih belirlenecektir.Eğitim Ücreti : 1200 ₺

Üniversitemizden Bilirkişilik Temel Eğitimi Almış olanlara 1000 ₺

En az üç kişilik grup şeklinde başvuranlara 1000 ₺
Eğitimin Amacı


İş uyuşmazlıklarında işverenlerin, işveren vekillerinin ve işçilerin hak, yetki, yükümlülük ve sorumlulukları hakkında yargıtay kararları dışında teorik ve pratik bakımdan bilgi edinilmesi, borçlarının ve alacaklarının hesaplanması ve ilgili diğer hususların öğrenilmesi amaçlanmaktadır.

 

Eğitimin İçeriği:

 

TEORİK EĞİTİM (8 SAAT)

İş Mevzuatına Dair Temel Kavramlar

•           İşçi, işveren, işveren vekili, alt işveren kavramları

•           İş Kanununun kapsamı

•           İşyeri kavramı ve iş yerinin devri

•           İş sözleşmesi ve türleri

•           İş sözleşmesinin yapılması

•           İşverenin borçları ve sorumluluğu

•           İşçinin borçları ve sorumluluğu

•           İşin düzenlenmesi

•           İş sözleşmesinin sona ermesi

UYGULAMA EĞİTİMİ (16 SAAT)

Yargılama Usulü ve Hesaplamalar

•           Dava türleri, ispat usulü

•           Hizmet süresinin tespiti

•           Ücret çeşitleri, tespit şekli-Bordro uygulamaları

•           Kıdem ve ihbar tazminatı, kötüniyet taziminatı, ayrımcılık tazminatı hesaplamaları,

•           Fazla mesai, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günleri hesaplamaları

•           Yıllık ücretli izin ücreti tespiti ve hesaplamaları

•           İşçi alacaklarına uygulanacak faiz çeşitleri

•           Hakdüşürücü ve zamanaşımı süreleri

•           Birlikte sorumluluk halleri

•           İş güvencesi işe başlatmama tazminatı hesaplamaları

•           İş güvencesi boşta geçen süre ve diğer hakların hesabı

•           Bilirkişilik uygulamaları, rapor hazırlama, örnek vakıa incelemeleri

 

Eğitime Kimler Katılır

 

Avukatlar, İşverenler, İşveren vekilleri, İnsan Kaynakları, işletmeciler, Bilirkişilik yapanlar, Bilirkişilik yapacaklar, İlgili diğer kişiler