Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Tez Sürecinde Kullanmak Üzere; Anket Tasarımı Ve Uygulamalı SPSS Eğitimi

Tez Sürecinde Kullanmak Üzere; Anket Tasarımı Ve Uygulamalı SPSS Eğitimi

TEZ SÜRECİNDE KULLANMAK ÜZERE; ANKET TASARIMI VE UYGULAMALI SPSS EĞİTİMİ
 
spss revize


Eğitimin İçeriği:

 • Anket Tasarımı
 • Ana kütle ve evren belirleme
 • Soru formu oluşturma
 • Değişken belirleme
 • Bilimsel ölçek belirleme ve bulma
 • Veri toplama ve ayıklama
 • Temel İstatistiki Bilgisi
 • SPSS’e veri girişi ve kontrolleri
 • Hipotez Testleri
 • Betimsel (Tanımlayıcı) İstatistikler
 • Normallik Testi
 • Student-T Testi
 • Tek Yönlü ANOVA
 • Mann-Whitney Testi
 • Kruskal-Wallis Testi
 • Korelasyon
 • Ki kare Testleri
 • Faktör Analizi
 • Doğrulayıcı Faktör Analizi
 • Güvenilirlik (Cronbach’s Alpha) Analizi
 • Lojistik Regresyon Analizi
 • Lineer Regresyon Analizi
 • Tablo ve Yorumlama
 
 
 

Kimler Katılmalı?
 • Tez aşamasındaki lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri
 • Akademisyenler
 • Bilimsel araştırma yapmak isteyenler
 • Özel sektör çalışanları
Eğitmen: İstatistik Uzmanı – Murat AKŞİT
Eğitim Süresi: 12 Saat

Kayıt ve İletişim için:

sem@gelisim.edu.tr
www.gelisim.edu.tr

02124227000/119-160
Facebook, Twitter, Instagram : @gelisimsem
 
**Eğitim sonunda katılımcılara Üniversitemiz Sürekli Eğitim Merkezi tarafından YÖK onaylı katılım belgesi verilecektir.