Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Psikolojik Test Eğitimleri

PSİKOLOJİ EĞİTİMLERİ


İstanbul Gelişim Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Psikolojik Test Eğitimleri düzenleyecektir. Uzm. Klinik Psikolog İlhan BOZKURT tarafından Çocuk Değerlendirme Testleri Eğitimi verilecektir. İGÜ öğrencileri, mezunları ve mensuplarına %25 indirim uygulanacaktır.

Eğitimin Amacı:
Çocuklar ile çalışan/çalışmayı planlayan meslek profesyonellerine yönelik, çocukların gelişimlerini sağlıklı bir şekilde gözlemlemeye olanak sağlayan ve güncel olarak kullanılan ölçme değerlendirme testlerinin uygulama ve raporlama yetkinliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Kimler Katılabilir?
Üniversitelerin Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi ile Okul Öncesi Eğitimi Bölümü Lisan mezunları ile bu bölümlere devam eden öğrenciler.

Eğitimin İçeriği:
• Metropolitan Okul Olgunluğu Ölçeği
• Ankara Gelişim Tarama Envanteri(AGTE)
• Gessel gelişim figürleri testi
• Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi
• Porteus Labirentleri Zeka Testi
• Kent EGY Zeka Testi
• Good Enough Bir Adam Çiz (Zeka Testi)
• PEABODY Resim Kelime Testi(Zeka testi)
• Çocukluk Çağı Depresyon ölçeği
• Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite ölçeği
• Davranım Bozuklukları Ölçeği
• Süpervizyon çalışması
 

Eğitimle ilgili merak ettiğiniz detaylar için:
02124227000/ 119-160'dan bize ulaşabilirsiniz. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Psikolojik Test Eğitimleri düzenleyecektir. Uzm. Klinik Psikolog İlhan BOZKURT tarafından Wechsler Çocuklar İçin Zekâ Ölçeği (WISC-R) Eğitimi verilecektir. İGÜ öğrencileri, mezunları ve mensuplarına %25 indirim uygulanacaktır.

Eğitimin Amacı:
Bu eğitim ülkemizde çok sık kullanılan Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği’ni (WISC-R) uygulama ve yorumlama ile ilgili temel becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır. Ayrıca zihinsel işlev değerlendirmesinin rolünü anlama, bir zeka testi olarak WISC-R’nin güçlü ve zayıf yanlarını öğrenme ve değerlendirme sürecinde önemli olan etik mevzuatı anlamayı da hedeflemektedir.

Kimler Katılabilir?
Üniversitelerin Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi ile Okul Öncesi Eğitimi Bölümü Lisan mezunları ile bu bölümlere devam eden öğrenciler.

Eğitimin İçeriği
• Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeğinin tanıtımı
• Testin kullanım alanları
• Testin uygulanışı
• Uygulamada dikkat edilecek hususlar
• Test yönergelerinin öğretilmesi
• Alt test puanlarının ayrı ayrı yorumlanması
• Genel test puanlarının bütün olarak yorumlanması
• Test sonucunun raporlaştırılması
• Süpervizyon çalışması
 

Eğitimle ilgili merak ettiğiniz detaylar için:
02124227000/ 119-160'dan bize ulaşabilirsiniz. 


İstanbul Gelişim Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Psikolojik Test Eğitimleri düzenleyecektir. Uzm. Klinik Psikolog İlhan BOZKURT tarafından Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI) Eğitimi verilecektir. İGÜ öğrencileri, mezunları ve mensuplarına %25 indirim uygulanacaktır.

Eğitimin Amacı:
MMPI eğitiminin amacı katılımcılara, Minnesota çok yönlü kişilik envanteri testini amacına uygun biçimde kullanma, objektif olarak kişiliğin ve psikopatolojinin ölçülmesi, değerlendirmesi, yorumlanması ve bilgilendirme yapılmasında bilgi ve beceri kazandırmaktır.

Kimler Katılabilir?
Üniversitelerin Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi ile Okul Öncesi Eğitimi Bölümü Lisan mezunları ile bu bölümlere devam eden öğrenciler.

Eğitimin İçeriği
• Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanterinin Tanıtımı
• MMPI’ın işlevi ve sınırlılıkları
• Kliniklerde ve İnsan kaynakları alanında kullanımı
• Geçerlik Alt testlerinin tanıtımı ve değerlendirmesi
• Klinik alt testlerin tanıtımı ve değerlendirilmesi
• MMPI uygulamasında dikkat edilecek genel hususlar
• Test yönergesinin verilişi
• Formların verilişinde ve dolduruluşunda dikkat edilecek hususlar
• Grafik oluşturma
• Test Geçerliğinin değerlendirilmesi
• Yorumlama ve raporlaştırma
• Geçerlik test konfigürasyonlarının yorumlanması
• İkili ve üçlü yükselme kodlarının yorumlanması
• Geçerlik ve klinik alt testlerle birlikte genel test profilinin yorumlanması
• Gerçek hastalara uygulanmış örnek test profilleri üzerinde tartışma
• Rapor yazımı ve raporda dikkat edilecek hususlar
• Örnek vaka değerlendirmeleri
• Süpervizyon
 

Eğitimle ilgili merak ettiğiniz detaylar için:
02124227000/ 119-160'dan bize ulaşabilirsiniz. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Psikolojik Test Eğitimleri düzenleyecektir. Uzm. Klinik Psikolog İlhan BOZKURT tarafından Çocuk ve Yetişkin Resim Analizi Eğitimi verilecektir. İGÜ öğrencileri, mezunları ve mensuplarına %25 indirim uygulanacaktır.

Eğitimin Amacı:
Bu eğitimde katılımcılara psikanalitik temellere dayanan ve projektif bir teknik olan resim analizinin tüm yönleriyle öğretilmesi amaçlanmaktadır. Alanda çocuk ve yetişkinleri değerlendirmek için en sık kullanılan ve bilişsel bağlantıları en iyi uyandırma olasılığı olan; aile çiz testi, bir ağaç çiz testi, bir adam çiz testi, kaktüs çiz testi, bir hayvan çiz testi, bir ev çiz testi gibi testler teorik ve uygulamalı olarak anlatılarak verilerin psikopatolojik açıdan yorumlaması öğretilecektir. Resim analizi ile aile, okul ve iş ortamlarındaki sorunlar, iletişim kopuklukları, çocuklarda fiziksel şiddet ve cinsel istismar, zeka düzeyi ve ilgi alanları gibi bir çok konunun nasıl tespit edilebileceğinin katılımcılara öğretilmesi hedeflenmektedir.

Kimler Katılabilir?
Üniversitelerin Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi ile Okul Öncesi Eğitimi Bölümü Lisan mezunları ve öğrencileri öncelikli olmak üzere Resim analizine ilgi duyan herkes katılabilir.

Eğitimin İçeriği
Çocuk ve Yetişkinleri değerlendirmede en çok kullanılan ve bilişsel bağlantıları en iyi uyandırma olasılığı olan resim testlerinin analizi ve yorumlaması öğretilecek ve süpervizyon çalışması yapılacaktır.
İçerikteki bazı testler şunlardır:
• Aile çiz testi
• Bir ev çiz testi
• Bir ağaç çiz testi
• Bir adam çiz testi
• Kaktüs çiz testi
• Bir hayvan çiz testi
 

Eğitimle ilgili merak ettiğiniz detaylar için:
02124227000/ 119-160'dan bize ulaşabilirsiniz.