Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Ekibimiz

Sürekli Eğitim Merkezi
Ad : FATİH FUAT
Soyad : TUNCER
Ünvan : Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü
Dahili : 0212 422 70 00
E-Posta : fftuncer@gelisim.edu.tr
Sürekli Eğitim Merkezi
Ad : ABDULLAH
Soyad : TOPÇU
Ünvan : Sürekli Eğitim Merkezi Büro Memuru
Dahili : 0212 422 70 00
E-Posta : atopcu@gelisim.edu.tr
Sürekli Eğitim Merkezi
Ad : MUSTAFA
Soyad : YÜCEL
Ünvan : Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı
Dahili : 0212 422 70 00
E-Posta : myucel@gelisim.edu.tr
Sürekli Eğitim Merkezi
Ad : FEHİM
Soyad : COŞAN
Ünvan : Yönetim Kurulu Üyesi
Dahili : 0212 422 70 00
E-Posta : fcosan@gelisim.edu.tr
Sürekli Eğitim Merkezi
Ad : MUSTAFA
Soyad : TUNAY
Ünvan : Üye
Dahili : 0212 422 70 00 - 7258
E-Posta : mtunay@gelisim.edu.tr
Sürekli Eğitim Merkezi
Ad : ÜMİT
Soyad : ALKAN
Ünvan : Üye
Dahili : 0212 422 70 00 - 290
E-Posta : ualkan@gelisim.edu.tr