Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Ekibimiz

İGÜ-SEM MÜDÜRÜ                                       İGÜ-SEM MÜDÜR YARDIMCISI
                     


Dr. Öğr. Üyesi Emel TOZLU                         
Dahili : 0212 422 70 00 - 119                                    Dahili :

E-Posta : etozlu@gelisim.edu.tr                             E-Posta:
İGÜ-SEM BÜRO MEMURU                           İGÜ-SEM BÜRO MEMURUKoray SOYSAL                                             Mustafa YÜCEL

Dahili :    0212 422 70 00 - 119                                Dahili :   0212 422 70 00 -160  
E-Posta : ksoysal@gelisim.edu.tr                         E-Postamyucel@gelisim.edu.tr