Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

MÜSİAD'a kaliteli işgücü için akademik destek

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Abdurrahman Kaan, AR-GE çalışmaları yapan kuruluşlar için gerekli olan yetişmiş insan kaynağına üniversitelerin katkısının önemi üzerine İstanbul Gelişim Üniversitesi ile (İGÜ) bir toplantı gerçekleştirdi.

igü müsiad ziyareti

Toplantıya İGÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü ve İGÜ Sürekli Eğitim Merkezi Koordinatörü Prof. Dr. İzzet Gümüş,  İGÜ Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Fatih Fuat Tuncer ve İGÜSEM çalışanlarından Koray Soysal katılım sağladı.

İGÜ’nün, küreselleşme ortamına uyum sağlamak isteyen kurumlara eğitim ve danışmanlıklar sunma hedefini gerçekleştirmek üzere çalışmalar yürüttüğünü belirten İstanbul Gelişim Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (İGÜ SEM) Müdürü Tuncer, “Bu bağlamda özellikle ekonomimizin gelişmesinde büyük rol oynayan iş adamları dernekleri ile iş birliğine büyük önem veriyoruz. Sektörün nabzını tutmak üzere sık sık ziyaretlerde bulunuyoruz. Kaliteli iş gücünün oluşması adına kuruluşlara uygun yüksek lisans - doktora programları ve ihtiyaç bazında oluşturulmuş eğitim programları ile katkı sağlamayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.