Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

İGÜ eğitimlerini yurt geneline yayıyor

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Sürekli Eğitim Merkezi ile verdiği eğitimleri yurt geneline taşıyor. ‘Eğiticinin Eğitimi Programı’nda dersler Uzman Psikolog Şebnem Karaoğlu tarafından verilecek.

igü-eğitim

İGÜ’den yapılan açıklamada Sürekli Eğitim Merkezi’nin, üniversite güvencesi altında verdiği eğitimleri yurt geneline taşıdığını bildirildi. İGÜ Antalya Temsilciliği, öğrencilerin, okul ve kurumların performanslarına katkı sağlayacak ‘Eğiticinin Eğitimi Programı’nı başlatıyor. Eğitimler, Uzman Psikolog Şebnem Karaoğlu tarafından verilecek.

Eğitimcilerin insana yapılan yatırımda en önemli rolü oynadığını dile getiren Uzman Psikolog Şebnem Karaoğlu, eğiticinin eğitim vermedeki yetenek ve yetkinliklerinin gelişmesi öğrencilerin, okul ve kurumların performanslarına büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

“BAŞARI, NİTELİKLİ İNSAN GÜCÜ İLE MÜMKÜN”
Etkin eğitimler verebilmek ve etkin eğitici olabilmek için becerilerin güncellenmesi ve geliştirilmesi gerektiğine vurgu yapan Uzman Psikolog Karaoğlu, “Günümüz rekabet ortamında başarı ve kalıcılık ancak nitelikli insan gücü ile; bunun gerçekleşmesi ise eğitim ile mümkün. ‘Eğiticinin Eğitimi’, kişinin yetenekleri ve bilgisinin elverdiği alanlarda kendisini daha da geliştirebileceği, başarılı bir eğitici olarak yeni fırsatlar kazanabileceği önemli bir program” dedi.

EĞİTİMCİLERİN UFKU GENİŞLİYOR

Uzman Psikolog Karaoğlu konuşmasına şöyle devam etti: “Eğitimcilerin eğitilmesi için hazırlanmış olan bu program; eğitimin temel kavramları, ilkeleri ile grup ve birebir öğretim yöntemlerinin öğretilmesi aracılığıyla eğitimcilik becerilerinin kazandırılması, yetişkin eğitiminin temel ilkelerinin belirlenmesi ve eğitimcilik niteliklerinin geliştirilmesi katılımcılara bir fırsat sunuyor. Alınan eğitim sonrasında eğitimcilerin ufku daha genişleyecek ve onlara yeni kapılar açılacak.”

“EĞİTİMLERİ YURT GENELİNE YAYIYORUZ”

İGÜ Sürekli Eğitim Merkezi olarak yurt genelinde birçok eğitim açmayı hedeflediklerini belirten ve eğiticinin eğitimi programı hakkında konuşan SEM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Fatih Fuat Tuncer, “Bu program ile eğiticinin kurum çalışanlarına işin daha etkin, daha verimli ve amaca hizmet eder bir şekilde aktarmasını sağlamak ve bu yöndeki beceri ve davranışlarını geliştirmek, çevresine model olan ve bu sorumluluğu paylaşan bir birey olmasını sağlamayı amaçlıyoruz. Verdiği eğitimin kalitesini Avrupa’dan aldığı akreditasyonlarla ispatlayan İGÜ, tüm eğitimleri üniversite güvencesinde veriyor” diye konuştu.