Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Türkçe Konuşma Grubu

Türkçe Konuşma Grubu

Türkçe Konuşma Grubu

Gelişen ve değişen dünya da yeni bir insan tipine ihtiyaç duyulmaktadır. Yeni insan tipi her yönüyle kendini gerçekleştirmiş, yetenek ve ilgilerinin farkında vatanına ve milletine bağlı bir insan tipidir. Yapılan araştırmalar okulda derslerde öğrenilen bilgilerin daha okulda iken unutulduğunu göstermiştir. Dolayısıyla derslerin insanı hayata hazırladığı varsayımı sağlam temellere dayanmamaktadır. İnsanın kendi yetenek ilgi ve değerlerine uygun bir alanda faaliyet göstermesi kişiyi hayata daha iyi hazırlamaktadır. Bu yönüyle kulüpler bireylerin yetenek ilgi ve değerlerini ortaya çıkaracak ve yeni insan tipine uygun bireyler yetiştirmeye yardımcı olacaktır.

Eğitim Tarihi

23 Aralık 2019 - 23 Aralık 2019

Eğitim Yeri

MERKEZ

Eğitim Süresi

17:00 - 19:00

Eğitim Ücreti

₺ 500

Eğitim Detayları

 

 TÜRKÇE GRUBUNUN ÇALIŞMALARININ AMAÇLARI

 

 Kendilerini anlayabilme, yeteneklerini geliştirebilme ve toplum yararına kullanabilme

 

Planlı çalışma alışkanlığı kazanabilme

 

Ferdi girişimde bulunup bunu başarı ile sürdürebilme

 

 Yeni durum ve ortamlara uyum sağlayabilme

 

Kendine ve başkalarına güvenebilme

 

Boş zamanlarını yararlı bir şekilde değerlendirebilme

 

Başkalarını istek ve dikkatle dinleyebilme

 

Kendi görüşlerini başkalarına etkili bir şekilde anlatabilme

 

Farklı görüş, anlayış ve çalışmaları hoşgörüyle karşılayabilme

 

Sosyal ilişkilerinde anlayışlı, saygılı ve ölçülü olabilme

 

Grupça verilen görevleri tamamlamak için istekli çalışabilme ve gruba karşı sorumluluk duyabilme

Ferdi ve guruplar halinde çevresindeki sorunlarla ilgilenebilme, bunları çözücü fikirler geliştirebilme davranışlarını kazanmaya katkıda bulunmaktır.

 

TÜRKÇE GRUBUNUN AMAÇLARI

 

1. Değişik aktivitelerle Türkçe’nin sevdirilmesi;

 

2. Türkçe’nin her zaman güncel olmasını sağlamak;

 

3. Türkçe bilgisi zayıf olan öğrencilerin yetişmelerini sağlamak;

 

4. Görsel ve işitsel araçlardan faydalanarak ders dışında öğrencilerin farklı sesler duymalarını sağlamak;

 

5. Türkçe kulübüne katılan öğrencilere pratik yapma imkânı sağlamak;

 

6. Türkçe şarkı, şiir, tiyatro öğretmek;

 

7. Türkçenin reklamını yapmak;

 

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR?

Eğitime Türkçe öğrenmek isteyen herkes katılabilir.

 

EĞİTİM KAZANIMLARI

Konuşma Grubu eğitimini tamamlayan ve devam sorunu olmayan öğrencilerimize üniversitemizin Sürekli Eğitim Merkezi tarafından katılım belgesi verilecektir.

EĞİTİM SÜRESİ

Eğitim 4 hafta olmak üzere ve hafta içi her gün İKİ saat.  ( 1 ders - 45 dk.) .

 

Koordinatör: Öğr. Gör. Menekşe YAVUZ

Eğitimci:

1)      Öğr. Gör.  DUYGU ÇELİK

2)      Öğr. Gör.  UĞUR CİN