Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Aktüerya Eğitimi

Aktüerya Eğitimi

Kaza, iş kazası ve meslek hastalığı hallerinde, maddi tazminat ve destekten yoksun kalma tazminatlarının hesaplanmasına ilişkin hususların öğrenilmesi amaçlanmaktadır.

Eğitim Tarihi

18 Mayıs 2020 - 22 Mayıs 2020

Eğitim Yeri

MERKEZ

Eğitim Süresi

10:00 - 18:00

Eğitim Ücreti

₺ 1200

Eğitim Detayları


Eğitimin Süresi ve Kazanımları 
Bilirkişilik yapılabilmesi için gerekli teorik ve pratik bilgiler elde edilecektir. Alacakların hesaplanması hakkında uygulama bilgisi edinilecektir. Güncel yargı kararları hakkında bilgi sahibi olunacaktır. Bilirkişilik yapabilmek için gerekli olan katılım belgesi alınacaktır.Eğitim Ücreti : 1200 ₺
Üniversitemizden Bilirkişilik Temel Eğitimi Almış olanlara 1000 ₺
En az üç kişilik grup şeklinde başvuranlara 1000 ₺

Eğitimin Amacı
 
Kaza, iş kazası ve meslek hastalığı hallerinde, maddi tazminat ve destekten yoksun kalma tazminatlarının hesaplanmasına ilişkin  hususların öğrenilmesi amaçlanmaktadır.
Eğitimin İçeriği:
1-Beden Tamlığının İhlalinden Doğan Zararlar
·                     Beden Tamlığının İhlali
·                     Masraf Kalemleri
·                     Zararın ve Tazminatının Belirlenmesi
·                     Zarardan İndirim Sebepleri
·                     Finans Matematiği (Paranın Peşin Değeri/Güncel Değeri)
·                     Hayat Sigortaları Matematiği
ü  Beklenen Yaşam Süresi(Bakiye Ömür Kavramı)
ü Türkiye Hayat Tabloları(TRH2010)
ü  Diğer Hayat Tabloları(PMF1931, CSO1980 vb.)
ü  Hayat Annüiteleri
·                     Beden Tamlığının İhlali Tazminatının Hesaplanması
ü  Aktüeryal Yöntem (6704 sayılı Kanun ve Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları tarafından öngörülen yöntem)
ü  Progresif Rant (%10 Artırım-İndirim) Yöntemi
2-Beden Tamlığının İhlali Tazminatı Hesabına Yönelik Uygulamalar
·                     Aktüeryal Hesap (Devre Başı Ödemeli Belirli Süreli Rant Yöntemi ve TRH2010 Tablosu)
·                     Yargıtay Uygulaması (Progresif Rant (%10 Artırım-İndirim) Yöntemi ve PMF1931 Tablosu)
3-Destekten Yoksun Kalma Zararları
  • Destekten Yoksun Kalma
  • Destekten Yoksun Kalanlar (Fiili ve Farazi Destek)
  • Gelir Paylaşım Oranları
  • Dul Kalan Eş Yeniden Evlenme Olasılıkları
  • Zararın ve Tazminatının Belirlenmesi
  • Zarardan İndirim Nedenleri
  • Finans Matematiği ve Hayat Sigortaları Matematiği
ü  Paranın Peşin Değeri (Güncel Değeri) Kavramı
ü  Hayat Tabloları
ü  Hayat Annüiteleri
  • Destekten Yoksun Kalma Tazminatının Hesaplanması
ü  Aktüeryal Yöntem (6704 sayılı Kanun ve Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları tarafından öngörülen yöntem)
ü  Progresif Rant (%10 Artırım-İndirim) Yöntemi
4-Sosyal Güvenlik Kurumunun Rücu Hesaplamaları
 
5-İş kazası uygulama örnekleri
 
6-Trafik kazası uygulama örnekleri
 
7-Üçüncü şahıs sorumluluğu
 
Eğitime Kimler Katılır
 
Avukatlar, İşverenler, İşveren vekilleri, İnsan Kaynakları, işletmeciler, Bilirkişilik yapanlar, Bilirkişilik yapacaklar, İlgili diğer kişiler
 
 
 
Eğitim Tarih ve Saati
Eğitim grubu oluşturulduğunda tarih belirlenecektir.